Goddag til intelligent styret energi og farvel til ressourcespild

Tuesday 28 Apr 15
Tidligere i dag var der kickoff for storbylaboratoriet EnergyLab Nordhavn med deltagelse af repræsentanter fra ministerier, erhvervsliv og universitetsverden. Blandt talerne var Københavns overborgmester Frank Jensen og bestyrelsesformand for EUDP Torkil Bentzen.

Tirsdag den 28. april var der kickoff på demonstrationsprojektet ’EnergyLab Nordhavn – nye energiinfrastrukturer i byer’ i Københavns Nordhavn. Over de næste fire år skal projektet demonstrere, hvordan man kan samtænke el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem.

Det er første gang, man i denne størrelsesorden har mulighed for at tænke forskellige typer energiforsyning sammen i et nyt byområde med stor fokus på bæredygtighed. Målet er at udvikle innovative forretningsmodeller, nye energiteknologier og intelligente driftløsninger. Man undersøger også, hvordan man kan koordinere drift af el- og varmesystemet, lagre energi og opføre lavenergibygninger, der optimeres i forhold til energimarkederne, og indføre teknologier med fleksible skift mellem energikilder.

"Det er alt for ofte et kæmpe spild og dårligt for vores klima, at vi ikke ser vand, varme, el, transport og affald som en helhed. I Danmark ligger vi allerede i front, når det gælder intelligente energiløsninger, men vi skal blive endnu bedre til at vride mest muligt ud af den energi, vi producerer – til gavn for både vores klima og økonomi. Med projektet her tager vi et vigtigt skridt på vejen mod det 21. århundredes energisystem," siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Vi bringer den nyeste viden i spil
EUDP har støttet EnergyLab Nordhavn, der har et budget på 129 mio. kr.. Bag projektet står DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, DONG Energy, Balslev, ABB, CleanCharge, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLabDK.

Ifølge Jacob Østergaard, der er en af initiativtagerne til EnergyLab Nordhavn og professor på DTU Elektro, har man dermed samlet alle relevante partnere til at finde løsninger på både komponent-, infrastruktur- og systemniveau:

”Den brede sammensætning af partnere betyder, at forskere, virksomheder og myndigheder arbejder tæt sammen om at bringe den nyeste viden i spil. Dermed cementerer projektet Danmarks internationale førerposition inden for intelligente energiløsninger til gavn for virksomheder, samfund og miljø. Men det er også med til at styrke Danmarks grønne vækst, eksporten og skabelsen af videnbaserede job.”

Forbillede for andre byer
Visionen er, at konceptet bliver forbillede for andre byer over hele verden, som er i gang med at omstille sig til vedvarende energi og lavenergi. Samtidig falder projektet godt i tråd med Københavns klimaplan om at være CO2-neutral i 2025, mener Københavns overborgmester Frank Jensen:

”EnergyLab Nordhavn er et konkret eksempel på, at København arbejder sammen med forskningsinstitutioner og virksomheder om at blive CO2-neutral i 2025. Vi vil vise, hvordan man kan gennemføre en effektiv omstilling af energisystemet, der integrerer og på optimal vis udnytter den vedvarende energi. Helt konkret kan det føre til en mere velfungerende trafik, sundere og bedre bygninger og en grønnere by at leve i. Visionen er, at vores måde at gøre det på bliver forbillede for byer over hele verden, der ønsker at være bæredygtige lavenergi-byer.”

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.powerlab.dk/News/Nyhed?id=48cc427c-75a0-4253-9d4e-f25c060c755d
1 MARCH 2024