Projektleder Christoffer Greisen, DTU Elektro, ved kickoff på EnergyLab Nordhavn

Danfoss indtræder i EnergyLab Nordhavn

Friday 03 Jul 15
|
by Marianne Vang Ryde

”EnergyLab Nordhavn – nye energiinfrastrukturer i byer” er et fireårigt projekt, der udvikler fremtidens energiløsninger. Projektet bruger Nordhavn som et levende storbylaboratorium og demonstrerer, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem.

Projektets partnere er DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, DONG Energy, ABB, Danfoss, Balslev, Clean Charge, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLab-faciliteterne.

Projektet er støttet af EUDP og løber fra 2015-2019.

www.energylabnordhavn.dk

Det DTU-ledede konsortium EnergyLab Nordhavn, som skal demonstrere, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport i et intelligent energisystem, udvides nu med endnu en partner. Danfoss A/S indtræder, efter at bestyrelsen i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram har givet tilsagn om udvidet støtte, og DTU og Danfoss cementerer hermed et godt samarbejde i endnu et projekt.

EnergyLab Nordhavn skal over de næste fire år demonstrere, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem. Projektet er støttet af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som netop har givet tilsagn om støtte til en udvidelse, hvorefter Danfoss A/S er indtrådt i konsortiet.

"Det intelligente energisystem, som vi har sat os for at udvikle og demonstrere i EnergyLab Nordhavn, kræver et samspil mellem flere energiformer og mange forskelligartede services. Med Danfoss' deltagelse i projektet suppleres vores allerede planlagte demonstrationer med tre konkrete løsninger. Danfoss prioriterer udvikling af deres forretning inden for udnyttelse af overskudsvarme, og det vil bidrage til at nå projektets overordnede målsætninger,” siger Christoffer Greisen, projektleder for EnergyLab Nordhavn, Center for El og Energi på DTU Elektro.

De specifikke Danfoss-løsninger, som vil blive udviklet og demonstreret i dette projekt, er varmebooster- enheder til større bygninger tilpasset fremtidens (ultra)lav-temperatur-fjernvarmeforsyning, smart styring af vandbaserede varmeløsninger i bygninger og sidst, men ikke mindst, udnyttelse af overskudsvarme fra for eksempel supermarkeder til fjernvarme.

Koncerndirektør og CCO i Danfoss A/S Kim Fausing glæder sig over støtten fra EUDP og ser frem til samarbejdet i EnergyLab Nordhavn:

”Energiløsninger er i dag optimeret til at levere deres primære funktion med lavest mulige energiforbrug, men uden hensyntagen til den aktuelle rådighed af vedvarende energi i systemet, som er nødvendig for at sikre optimal drift med hensyn til energiforbrug og miljøbelastning på tværs af systemerne. Det betyder, at vi i dag ikke udnytter den vedvarende energi optimalt, og samfundet mister dermed en gevinst. Danfoss’ rolle i EnergyLab Nordhavn vil blive at demonstrere, hvordan specifikke varme- og køleløsninger kan udvikles til at levere effektivitet og fleksibilitet i energisystemerne i tillæg til - og uden at forringe – deres primære energiservice.”

"Vi må og skal udnytte vores styrkeposition inden for intelligente energiløsninger, og derfor er demonstrationsprojekter som EnergyLab Nordhavn, hvor løsninger kan blive afprøvet og tilrettet i den virkelige verden, afgørende for vores fortsatte førerposition. EnergyLab Nordhavn vil give København og Nordhavn stor international synlighed og promovere danske energiløsninger internationalt", tilføjer Atli Benonysson, vice president, Application & Technology, Danfoss.

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.powerlab.dk/News/Nyhed?id=d27f6d12-2b44-4349-85f9-8433c5104897
15 JULY 2024